Trajtimet Stomatologjike

Dentistri kozmetike

Patrim • Zbardhim • Vendosje pirsing • Fasete kompoziti • Faseta emax

Pedodonti

Mbushje • Fluorizim • Silanim • Karies Dhembe Qumeshti • Trepanim Dhembe  • Qumeshti •  Pulpit dhembe qumeshti • Heqje dhembe qumeshti

Terapi

Mbushje •  Fisurit • Karies • Karies profunda • Karies koleti • Mbushje ne margo • Mbushje estetike • Pulpit mbushje gr 3 • Ritrajtime • Mbushje me amalgam • Abces • Gangrene • Periodontit • Rindertim me vide

Kirurgji

Heqje te thjeshta • Heqje te retinuara • Rezeksion apikal • Gingivektomi • Suturim plage

Ortopedi

Korona mp • Korona zirkon • Proteza te levizshme totale • Proteza te levizshme parciale • Proteza te skeletuara • Proteza mbi implante

Ortodonci

Braketa metalike • Braketa qeramik • Aparate te levizeshme • Mini implante

Invisalign

Implantologji

Implante + monkon • Kocke artificiale • Vendosje membrane