Servizi

Implantologjia

Implantet jane “vida” prej titanium te cilat vendosen ne menyre kirurgjikale ne kocken alveolare poshte nivelit te gingives dhe …

Ortodonci

Sistemi Damon i braketave, braketa qeramike, braketa linguale, aparate ortodontike të lëvizshëm, head Gear, Chin Cup , Lip Bumper, Grile linguale,RME…

Invisalign

Teknologjia Clear Braces -Mënyra më moderne e drejtimit të dhëmbëve për një buzëqeshje mahnitëse…

Kirurgji Orale

Ekstraksione kirurgjikale të dhëmbëve të pjekurisë në çfarëdo pozicioni, kirurgji e gingivave, modelim kockor, rezeksion apikal…

Dentristri Kozmetike

Zbardhim dhëmbësh (Zoom, Laser, Opalescence), mbushje të ngjyrosura, faseta porcelani, ura dhe këllëfë porcelani/Zirkoni/Emax, mbyllje e diastemave…