Invisalign

Drejtimi i padukshëm i dhëmbëve është metoda më moderne për drejtimin e tyre. Në këtë metodë përdoren një seri plastikash të cilat prodhohen vetëm për dhëmbët tuaj. Këto plastika përbëhen prej materiali të butë e vizualisht të padallueshëm që vendoset mbi dhëmbët tuaj. Mbajtja e plastikave i zhvendos gradualisht dhëmbët në pozicionin e duhur, pozicion i cili është përcaktuar që më përpara nga dentisti. Me këtë teknikë, nuk keni nevojë të mbani braketa metalike dhe telat që lidhin ato me njëra tjetrën. E vetmja gjë që duhet të bëni është të ndërroni plastikat dhe të vendosni një plastikë të re çdo dy javë për sa kohë që zgjat trajtimi. Ju do të keni një buzëqeshje të re pa u kufizuar nga aktivitetet tuaja të përditëshme. Më e veçanta e gjithë këtij procesi është se shumica e njerëzve që takoni as që e dallojnë se jeni duke mbajtur plastika për drejtimin e dhëmbëve.

Si funksionon
Rastet që mund të trajtohen me invisalign