Ekipi i laborantëve

ERMIRA MAZLLEMI
Laborant Dentar
E diplomuar si laborante dentare. Është përgjegjëse në punimet ortopedike kryesisht në protezat e lëvizshme.
ARDIT FIZLLAJ
Laborant Dentar
Përgjegjës në departamentin e metalit. Njohuri në programin exocad, sistemi cadcam.
XHULJAN XHANGO
Laborant Dentar
Përgjëgjës në dëpartamëntin e porcelanit dhe metalit. Trajnim tekniko-praktik në programin exocad, sistemi cadcam.
ENDER ALTINBAS
Laborant Dentar
Përgjegjës në dëpartamentin e porcelanit. Njohuri në përgatitjen e koronave E-max.
*Të gjithë laborantët janë të licensuar nga Urdhri i Infermierit.