Dentristri Kozmetike

Dentristri Kozmetike

Dentistri kozmetike – Trajtim per permiresimin dhe mirembajtjen e estetikes se dhembeve. Ne tem und te permendim pastrimin e gurezave, zbardhjen e dhembeve vital apo devital, faseta kompoziti apo porcelani, punime zirkoni, E-max etj